Contact

Great British Cars (GBC)
een uitgave van
VMC Producties BV
Postbus 6684
6503 GD Nijmegen

Abonnementenservice
S.P. Abonneeservice
Correspondentie t.a.v.:
Great British Cars Magazine
Postbus 105
2400 AC Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 - 476085
info@spabonneeservice.nl 

Bezoekadres
Kerkenbos 1075H
6546 BB Nijmegen
Tel: +31 (0)24 – 373 8505
Fax: +31 (0)24 – 373 0933
www.vanmunstermedia.nl
info@greatbritishcars.nl

Uitgever
Michael van Munster

Hoofdredactie
Rein de Ruiter
rein@greatbritishcars.nl

Media-advies & adverteren
Bertina van Oort, 06 - 2554 8396
bertina@greatbritishcars.nl

Vormgeving
Joost Franken
joost@greatbritishcars.nl